کاروان

کاروان
آخرین مطالب

۶ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

کهنه کار

جمعه, ۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹ ب.ظ
حبیب
آرزو دارد
بار دیگری زنده شود تا
به میان عزادارانت بیاید و
برای تو سینه زنی کند...
  • محمدصادق

خنداننده

شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۶:۳۳ ب.ظ
خنداننده ی برتر
Mr Bean است که
بدون حرف زدن
و ادا اطوار در آوردن
مردم را
از ته دل
می خنداند!
  • محمدصادق

پاسپورت ایرانی

دوشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۴، ۰۶:۴۸ ب.ظ
پاسپورت یک کشور را
روحیه انقلابی رهبر آن
محترم می کند،
نه
خم و راست شدن های
بیهوده ی
دیپلماتانش!
  • محمدصادق

دموکراسی عربی

پنجشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۴، ۰۳:۰۴ ب.ظ
تاریخ آخرین دموکراسی
مرتجعین عرب
به انتخاب
چهل آدم کش
از میان قبایل عرب
برای قتل پیامبر
بر می گردد.
  • محمدصادق

غریبان قربان

جمعه, ۳ مهر ۱۳۹۴، ۰۷:۴۴ ب.ظ
یک آه
به بلندی
جایگزین کردن
بنرهای حجکم مقبول
با پارچه های سیاه عزا ..
  • محمدصادق

وزارت خارجه

پنجشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۰ ب.ظ
سر در
وزارت خارجه نوشته شده است:
نه شرقی، نه غربی
...
اما نه،
هر چه دلتان می خواهد بخوانید!
  • محمدصادق