کاروان واژه‌ها

کاروان واژه‌ها
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

هو العزیز

.

.

.

من،

محمدصادق برجیان

متولد چهارده اسفند 1375ه.ش.

.

.

.

درباره سیر تحصیلی ام تا امروز

مختصرا بگویم که

در دبیرستان، رشته ریاضی فیزیک خواندم و

بعد از آن

سر از مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران در آورده ام!

.

.

.

قاعدتا مذهبی هستم و این وَری اما بسیجی احساسی نه، بسیجی عقل‌گرا!

.

.

.

به نوبه ی خود جهت سرافرازی این مملکت،

مردانه می کوشم.

.

.

.

کجایی بودنم را  هم می شود

از حروف فامیلم تشخیص داد.

.

.

.

چیز دیگری به ذهن من نرسید.

اگر سوالی دارید، بپرسید.

 .

.

* چون دوست دارم صفحه اصلی اینجا بصورت ویترین باشد و

از آنجا که من نه شاعرم و نه سخنور(!)،

اینجا کمی دیر به دیر به روز می شود.