کاروان واژه‌ها

کاروان واژه‌ها
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

تعهد و تخصص

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵ ب.ظ
آنقدر تعهد دارند که اگر
جای علی(ع) بودند
صلواتی می‌فرستادند
و می‌نشستند
تا چاهی حفر شود
یا نخلی خرما دهد!
  • محمدصادق

ظالمی انفسهم

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴ ق.ظ
اگر خداوند گناهانم
و مردم، از حقّ شان
بگذرند،
از بدی هایی که
به خود کرده ام
نمی گذرم
و به جهنم می روم!
  • محمدصادق