کاروان

کاروان

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

ظالم

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴ ق.ظ
اگر خداوند گناهانم
و مردم، از حقّ شان
بگذرند،
از بدی هایی که
به خود کرده ام
نمی گذرم
و به جهنم می روم!
  • محمدصادق