کاروان

کاروان

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

اقلیت دینی

دوشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۵:۲۰ ب.ظ

اگر دست روی دست بگذاریم،

فردا روزی

شیعیان ایران

اقلیت دینی می شوند!

  • محمدصادق

چ

دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰ ب.ظ

چ

چرایی

پشت پا زدن

مصطفایی، به تمام غرب

و چمران شدن

اوست!

  • محمدصادق

خر شده

پنجشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶ ب.ظ

میر حسین

اگر خَر نشده بود،

الآن

رئیس جمهور بود!

  • محمدصادق

رابطه

جمعه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۷:۰۷ ب.ظ
رابطه ی ایرانی-آمریکایی
می تواند
ضرب المثلی باشد
برای روابطی که
تا همیشه
قطع می شوند!
  • محمدصادق

جنس داخلی

جمعه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۸:۳۵ ب.ظ

در دهه هفتاد میلادی،

کودکان کره ای

روی تابلوی مدارس شان

نام کسانی که

جنس خارجی می خریدند

را می نوشتند

و جلویش حک می کردند؛

خائن به میهن!

  • محمدصادق

جماعت مستحق

دوشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ

زین پس

در مذاکرات ژنو،

به ایران

به چشم کشوری که

هفتاد میلیون فقیر دارد،

نگاه می کنند!

  • محمدصادق